کمد 2 در رویهم سفارشی

کمد رختکن درب دار سفارشی مناسب خوابگاه ها دانشجویی و رختکن پرسنلی ادامه مطلب

انتخاب بهترین نوع کمد فلزی با کاربری مناسب

در انتخاب کمد های رختکن فلزی مناسب توجه به چند نکته ضروری است. 1- کل فضایی که برای قسمت رختکن در نظر دارید چه میزان است. اولین و مهمترین اولویت در انتخاب کمدمناسب فضای رختکن شرکت و یا باشگاه یامدرسه است. بایدتوجه نمود چه تعداد کارمند یا ورزشکار قصد استفاده از فضای رختکن شما را دارند . 2- چه مقدار فضا برای هر نفر نیاز است ؟ استفاده کننده های شما خانم هستند یا آقا ؟ چه نوع لباسی دارند بطور مثال در مراکز بهداشتی پوشش آقایان و خانم ها روپوش تا بالای زانوست و بهمین دلیل نیاز به آویز کردن لباس ها دارند ادامه مطلب