رنگ بندی محصولات

رنگ بندی محصولات ام دی اف MDF
رنگ بندی محصولات ام دی اف MDF
رنگ بندی محصولات MDF...
رنگ بندی محصولات نئوپان
رنگ بندی محصولات نئوپان
رنگ بندی محصولات نئو...
رنگ مایع کوره ای
رنگ مایع کوره ای
 رنگ کوره ای چی...
رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ های پودری پوشش ...

محصولات فلزی بوتا در 3 تیپ رنگ مختلف با رنگبندی های متفاوت قابل عرضه است.

A_رنگ پودری الکترواستاتیک در 3 نوع : 1-چکشی (2 رنگ پوست پرتقالی) 2_چرمی 3_ساده

B_مایع کوره ای

C_مایع چکشی

رنگهای پودری الکترواستاتیک نیازمند پیش شستشو ،شستشو چربی زدایی و فسفاته میباشند. این نوع رنگ ها بشکل پودر جامد میباشد و بوسیله دستگاههای پاشش ویژه ای بر روی سطح اعمال میشود و پس از عملیات پاشش رنگ در دمای 220 درجه سانتیگراد در کوره پخته وآماده میشود

رنگ های مایع کوره ای بوسیله پیسولت های ویژه رنگ مایع بر روی سطح چربی زدایی شده اعمال و سپس در دمای 18 درجه در کوره پخت رنگ آماده میشود رنگ های مایع کوره ای نسبت به رنگ های پودری دارای مقاومت کمتر میباشند و از مزایای آن میتوان به تنوع رنگ بیشتر و نیز قیمت تمام شده پایینتر و سرعت اجرای بیشتر اشاره کرد.

ساده ترین نوع رنگ رنگمایع چکشی میباشد این نوع رنگ که بافت پوست پرتقالی دارد دارای تنوع رنگ بسیار کم،مقاومت و پایداری پایینتر نسبت به رنگ مایع کوره ای و رنگ پودری الکترواستاتیک ، قیمت پایینتر، و سرعت اجرای بیشتر میباشد ، این نوع رنگ نیازمند کوره نیست و پس از اعمال رنگ بر روی سطح ، رنگ در دمای محیط خشک و آماده میشود.

 

رنگ بندی محصولات ام دی اف و نئو پان