صندلی مدیریت

صندلی مدیریت 1002
صندلی مدیریت 1002

339,000 تومان

صندلي مديريتي 1002 A...
صندلی مدیریت 1003
صندلی مدیریت 1003

314,000 تومان

صندلي مديريتي 1003...

موجود

صندلی مدیریت 1004
صندلی مدیریت 1004

351,000 تومان

صندلي مديريتي 1002...
صندلی مدیریت 1005
صندلی مدیریت 1005

329,000 تومان

صندلي مديريتي 1005...
صندلی مدیریت 1015
صندلی مدیریت 1015

359,000 تومان

صندلي مديريتي 1015 A...
صندلی مدیریت 1016
صندلی مدیریت 1016

359,000 تومان

صندلي مديريتي 1002...

موجود

صندلی مدیریت 1018
صندلی مدیریت 1018

532,000 تومان

صندلي مديريت ارشد ...
صندلی مدیریت M 905

350,000 تومان

صندلی مدیریت M 905ار...
صندلی مدیریت M 910

560,000 تومان

صندلي مديريت M 910...
صندلی مدیریت M 950
صندلی مدیریت M 950

565,000 تومان

صندلی مدیریت M 950ار...
صندلی مدیریت M800

475,000 تومان

صندلي مديريتM800...
صندلی مدیریت M840
صندلی مدیریت M840

545,000 تومان

صندلی مدیریت  M...
صندلی مدیریت M850

545,000 تومان

صندلی مدیریت M 850ار...
صندلی مدیریت M8600

590,000 تومان

صندلی مدیریت ارشد M ...
صندلی مدیریت M880

590,000 تومان

صندلی مدیریت  M...
صندلی مدیریت ارشد 1013
صندلی مدیریت ارشد 1013
صندلي مديريت ارش...
صندلی مدیریت ارشد 1014
صندلی مدیریت ارشد 1014
صندلي مديريت ارش...
صندلی مدیریت ارشد M 940
صندلی مدیریت M 940ار...
صندلی مدیریت ارشد M920
صندلی مدیریت ارشد M ...

- کلیه صندلی ها و مبلمان اداری تولید شده با روکش مرغوب با کیفیت بسیار بالای دوخت به منظور بالا رفتن عمر روکش و افزایش زیبایی
- طراحی بر مبنای اصول ارگونومیک حرکت هماهنگ پشتی و نشیمن بصورت مماس بر بدن
- نشیمن و پشتی یک تکه ساخته شده از چوب شکل دهی شده در قالب گرم
- آبکاری کرم یا رنگ پودری الکترواستاتیک در قسمت های فلزی

- بهره گیری از مکانیزم MT2

- استفاده از زوایای ارگونومی بین پشتی و نشمن بمنظور جلوگیری ازخستگی

- تنوع در مدلهای تولیدی

با قابلیت همزمان تنظیم پشتی و نشیمن و قفل شدن در 2 حالت مختلف