صندلی مدیریت

صندلی مدیریت 1002
صندلی مدیریت 1002

339,000 تومان

صندلي مديريتي 1002 A...
قیمت بدون مالیات: 339,000 تومان
صندلی مدیریت 1003
صندلی مدیریت 1003

314,000 تومان

صندلي مديريتي 1003...
قیمت بدون مالیات: 314,000 تومان
صندلی مدیریت 1004
صندلی مدیریت 1004

351,000 تومان

صندلي مديريتي 1002...
قیمت بدون مالیات: 351,000 تومان
صندلی مدیریت 1005
صندلی مدیریت 1005

329,000 تومان

صندلي مديريتي 1005...
قیمت بدون مالیات: 329,000 تومان
صندلی مدیریت 1015
صندلی مدیریت 1015

359,000 تومان

صندلي مديريتي 1015 A...
قیمت بدون مالیات: 359,000 تومان
صندلی مدیریت 1016
صندلی مدیریت 1016

359,000 تومان

صندلي مديريتي 1002...
قیمت بدون مالیات: 359,000 تومان

موجود

صندلی مدیریت 1018
صندلی مدیریت 1018

532,000 تومان

صندلي مديريت ارشد ...
قیمت بدون مالیات: 532,000 تومان
صندلی مدیریت M 905

350,000 تومان

صندلی مدیریت M 905ار...
قیمت بدون مالیات: 350,000 تومان
صندلی مدیریت M 910

300,000 تومان

صندلي مديريت M 910...
قیمت بدون مالیات: 300,000 تومان
صندلی مدیریت M 950
صندلی مدیریت M 950

320,000 تومان

صندلی مدیریت M 950ار...
قیمت بدون مالیات: 320,000 تومان
صندلی مدیریت M800

300,000 تومان

صندلي مديريتM800...
قیمت بدون مالیات: 300,000 تومان
صندلی مدیریت M840
صندلی مدیریت M840

320,000 تومان

صندلی مدیریت  M...
قیمت بدون مالیات: 320,000 تومان
صندلی مدیریت M850

320,000 تومان

صندلی مدیریت M 850ار...
قیمت بدون مالیات: 320,000 تومان
صندلی مدیریت M8600

320,000 تومان

صندلی مدیریت ارشد M ...
قیمت بدون مالیات: 320,000 تومان
صندلی مدیریت M880

320,000 تومان

صندلی مدیریت  M...
قیمت بدون مالیات: 320,000 تومان
صندلی مدیریت ارشد 1013
صندلی مدیریت ارشد 1013
صندلي مديريت ارش...
قیمت بدون مالیات: 530,000 تومان
صندلی مدیریت ارشد 1014
صندلی مدیریت ارشد 1014
صندلي مديريت ارش...
قیمت بدون مالیات: 560,000 تومان
صندلی مدیریت ارشد M 940
صندلی مدیریت M 940ار...
قیمت بدون مالیات: 520,000 تومان
صندلی مدیریت ارشد M920
صندلی مدیریت ارشد M ...
قیمت بدون مالیات: 500,000 تومان

- کلیه صندلی ها و مبلمان اداری تولید شده با روکش مرغوب با کیفیت بسیار بالای دوخت به منظور بالا رفتن عمر روکش و افزایش زیبایی
- طراحی بر مبنای اصول ارگونومیک حرکت هماهنگ پشتی و نشیمن بصورت مماس بر بدن
- نشیمن و پشتی یک تکه ساخته شده از چوب شکل دهی شده در قالب گرم
- آبکاری کرم یا رنگ پودری الکترواستاتیک در قسمت های فلزی

- بهره گیری از مکانیزم MT2

- استفاده از زوایای ارگونومی بین پشتی و نشمن بمنظور جلوگیری ازخستگی

- تنوع در مدلهای تولیدی

با قابلیت همزمان تنظیم پشتی و نشیمن و قفل شدن در 2 حالت مختلف