میز تحریر فلزی

میز 60*90 دولابچه دار
مشخصات فنی میز تحر...
میز تحریر فلزی 2 کشو
مشخصات فنی میز تحریر...
میز تحریر فلزی 3 کشو
مشخصات فنی میز سه کش...
میز تحریر فلزی 4 کشو
مشخصات فنی میز چهار ...
میز تحریر فلزی 5 کشو
مشخصات فنی میز پنج ک...
میز معلم
میز تک کشو معلم ...
میز معلم فلزی
مشخصات فنی میز تحر...
میز کار دانش آموز
میز کار دانش آموز ...

میزهای تحریر فلزی بوتا

ساخته شده از ورق فلزی به ضخامت 0.6 یا 0.7 یا 0.8 به سفارش مشتری

دارای رنگمایع کوره ای (روتین)

قابلیت رنگ آمیزی پودری الکترواستاتیک

دارای صفحه میز از جنس MDF یا نئوپان

پایه ها پروفیل فلزی استاندارد